چهارشنبه 12 مهر 1402 |

اساسنامه اساسنامه

 | تاریخ ارسال: 1396/11/30 | 
بسمه تعالی
 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت پژوهشی
دفتر انجمن‌های علمی ایران
 
اساسنامه «انجمن مطالعات جهان اسلام»
 
فصل اول کلیات و اهداف
     ماده ۱: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی مطالعات جهان اسلام و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ مطالعات جهان اسلام، انجمن مطالعات جهان اسلام که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
     ماده ۲: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
     ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
     تبصره: هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.
     ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
 
فصل دوم وظایف و فعالیت‌ها:
     ماده ۵: به‌منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:
۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که در زمینه مطالعات جهان اسلام اشتغال دارند.
            ۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
                     برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

            ۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
            ۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
۵-۵-  برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.
 
فصل سوم انواع و شرایط عضویت
 1. عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی‌ارشد در یکی از رشته‌های مطالعات سیاسی جهان اسلام، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، اندیشه سیاسی اسلام، علوم اجتماعی، تاریخ اسلام، تعلیم و تربیت اسلامی، الهیات و معارف اسلامی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.
۲-۶- عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.
۳-۶- عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مطالعات سیاسی جهان اسلام، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، اندیشه سیاسی اسلام، علوم اجتماعی، تاریخ اسلام، تعلیم و تربیت اسلامی، الهیات و معارف اسلامی که به تحصیل اشتغال دارند.
۴-۶- عضویت افتخاری:                                      
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مطالعات سیاسی جهان اسلام، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، اندیشه سیاسی اسلام، علوم اجتماعی، تاریخ اسلام، تعلیم و تربیت اسلامی، الهیات و معارف اسلامی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.
۵-۶- اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶، می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
 
    ماده ۷: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به‌عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
 
     ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۱-۸- استعفای کتبی عضو
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.
 
فصل چهارم ارکان انجمن
     ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی                ب: هیئت مدیره                     ج: بازرس
 
الف: مجمع عمومی
     ماده ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به‌صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.
۲-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
۳-۱۰- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند به‌صورت مکاتبه ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود ـ انجام شود.
تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره ۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.
تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.
     ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی
الف مجمع عمومی عادی
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)
 • تصویب خط مشی انجمن
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • تعیین میزان حق عضویت
 • عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
ب مجمع عمومی فوق‌العاده
 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • تصویب انحلال انجمن
تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره ۲: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره ۳: اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره ۴: اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.
پ هیئت مدیره
     ماده ۱۲: هیئت مدیره انجمن مرکب از ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است. که هر ۳ سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
            ۱-۱۲- هیچ یک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
۲-۱۲- حداکثر در عضو مشمول بند (۱-۱۲) در صورت کسب بیش از سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.
۳-۱۲- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
۴-۱۲- هیئت مدیره حداکثر تا تا یک‌ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.
۵-۱۲- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره  یا نائب رئیس انجمن معتبر است.
۶-۱۲- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
۷-۱۲- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
۸-۱۲- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.
۹-۱۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.
۱۰-۱۲- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.
۱۱-۱۲- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
 
     ماده ۱۳: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:
۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲-۱۳- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
۳-۱۳- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.
۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه أخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.
۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.
۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن
۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‌های مالی
۱۰-۱۳- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۳-۱۳- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.
ج بازرس (بازرسان)
     ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می‌نماید.
                تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
     ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.
            ۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
            ۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
            ۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
                تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت    
            مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.
 
فصل پنجم گروه‌های علمی انجمن
     ماده ۱۶: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل  دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.
 1. گروه‌های تخصصی
 2. کمیته آموزش و پژوهش
 3. کمیته انتشارات
 4. کمیته آمار و اطلاعات
 5. کمیته پذیرش و روابط عمومی
 6. کمیته گردهمایی‌های علمی
۱-۱۶- انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.
 
فصل ششم بودجه و مواد متفرقه
     ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:
            ۱-۱۷- حق عضویت‌ اعضا
            ۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی
            ۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک‌ها
            ۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهدشد.
 
     ماده ۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.
 
     ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.
 
     ماده ۲۰: هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.
 
     ماده ۲۱: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
 
     ماده ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
 
     ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به  نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
 
     ماده ۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
     ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر ۶  فصل، ۲۵ ماده، ۴۸ زیرماده و۱۷ تبصره در جلسه مورخ ...................................... مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.
 
 

دفعات مشاهده: 5944 بار   |   دفعات چاپ: 856 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه های پیش روی

 

 مجوز فعالیت

 

 خبرنامه انجمن

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن مطالعات جهان اسلام می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | Islamic World Studies Association