انجمن مطالعات جهان اسلام- اخبار
در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد: کارگاه آموزشی ساخت پرسشنامه و آزمون (با نرم‌افزار SPSS)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/19 | 
انجمن مطالعات جهان اسلام با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، کارگاه آموزشی ساخت پرسشنامه و آزمون (با نرم‌افزار SPSS) را برگزار کرد. این کارگاه توسط دکتر روح‌الله عباسی (عضو پیوسته انجمن)، دوشنبه 18/12/93 ساعت 9 الی 12:30 در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
این کارگاه با استقبال جمعی از پژوهشگران و دکتری علوم اجتماعی و سیاسی برگزار گردید که موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت.
  •   آشنایی اجمالی با نظریه کلاسیک آزمون سازی (CTT)
  • آشنایی با اصول و گامهای طراحی پرسشنامه های تحقیقاتی و نظر سنجی
  • آشنایی با روشهای تعیین پایایی و روایی نظیر  CVR، آلفای کرونباخ و... .
  • بکارگیری قابلیت های نرم افزار spss در محاسبات پایایی و روایی
حل یک مسئله با یک نمونه پرسشنامه به صورت عملی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مطالعات جهان اسلام:
http://aiws.ir/find.php?item=1.60.18.fa
برگشت به اصل مطلب