انجمن مطالعات جهان اسلام- اخبار
در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود: کارگاه آموزشی آشنایی با ویرایش علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | 
کارگاه آموزشی «آشنایی با ویرایش علمی» توسط انجمن مطالعات جهان اسلام و با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌گردد. این کارگاه با رویکرد آشنایی با فضای سالم زبان فارسی معیار در حوزۀ نوشتار و شناسایی ساختارهای نادرست، از رهگذر یادگیری اصول علمی ویرایش زبانی و ویرایش صوری، به‌همراه حل تمرین‌های کارگاهی می‌باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مطالعات جهان اسلام:
http://aiws.ir/find.php?item=1.60.22.fa
برگشت به اصل مطلب